دسته بندی های آموزش: انواع مطالعات

مدیر ایده زیست

تجزیه‌ و تحلیل آماری

مقدمه تجزیه‌ و تحلیل آماری به معنای بررسی روندها، الگوها و روابط با استفاده از داده‌های کمی است. نتایج حاصل از تجزیه‌ و تحلیل آماری زمانی معتبرند که مطابق با اهداف و سؤالات و فرضیه‌های تحقیق، طراحی مطالعه، حجم نمونه

مطالعه بیشتر »

انواع مطالعات

مقدمه مطالعات به‌طورکلی به دو دسته مطالعات مشاهده‌ای و مطالعات تجربی (مداخله‌ای) تقسیم می‌شوند. مطالعات مشاهده‌ای (Observational studies): سوال اصلی مطالعات مشاهده‌ای مواردی مانند چه چیزی؟ چه کسی؟ کجا و چه زمانی؟ می باشد. این مطالعات فقط به مشاهده پدیده‌های

مطالعه بیشتر »
طبقه بندی آموزش ها
آخرین آموزش ها
X