Sales: 021-88224007
دسته بندی ها

نمایش همه 4 نتیجه

افزودنی ها

افزودنی ها مواد یا محلول هایی هستند که با اهداف مختلف به محیط های کشت اضافه می شوند. فرمولاسیون های متنوعی برای اهداف مختلف مورد نیاز است که هر پژوهشگر با توجه به هدف خود به مقادیر خاصی از این مواد افزودنی نیازمند خواهد بود. ما این مواد و محلول های افزودنی را جداگانه تهیه کرده و در اختیار شما قرار می دهیم. آنتی بیوتیک ها، سرم جنین گاوی (FBS) و تنظیم کننده های اسمولالیته و pH از جمله این مواد هستند.

X