Sales: 021-88224007

بافرهای مولکولی

دسته بندی ها

نمایش همه 2 نتیجه

بافرهای مولکولی

محلول هایی که قدرت بافرینگ دارند از تغییرات pH ممانعت میکنند. این ویژگی بافرها سبب حفظ ساختار و عملكرد آنزيم ها و ساير مولكولهايي وابسته به تغييرات pH مي شود. انواعي از اين محلول هاي با قدرت بافري كه در ازمايشات الكتروفورز مورد استفاده قرار مي گيرند بافرهاي TAE و TBE هستند.

X