Sales: 021-88224007

محیط های کشت کلاسیک

دسته بندی ها

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

محیط های کشت کلاسیک

محیط های کشت مایع کلاسیک ایده زیست (Bioidea) طوری فرموله شده اند که بتوانند نیازهای پایه ای و اصلی برای رشد، تکثیر و نگهداری انواع سلول ها و بافت ها را فراهم کنند. تازگی، استریلیتی و  کیفی های منظم در طول فرآیند تولید کیفیت محیط های کشت را برای شما تضمین خواهند کرد. نهایت تلاش برای بدست آوردن محیط های مایع کشت سلول با کیفیتی ثابت و پایدار شده است که اثربخشی و کیفیتی یکسان از محصولات را تجربه کنید. از جمله محیطهای کشت مایع در این دسته از محصولات می توان به DMEM، RPMI، Ham’s F10 و alpha-MEM اشاره کرد.

X