Sales: 021-88224007
دسته بندی ها

نمایش همه 3 نتیجه

رنگ ها

رنگ سنجی یکی از شاخص های ارزیابی چشمی است از عملکرد سلول ها در آزمایشات مختلف. برای شناسایی تعداد سلول های زنده، شناسایی سلول های ذخیره کننده چربی و سلول های ذخیره کننده کلسیم با مواد رنگی مختلفی قابل شناسایی هستند. تریپان بلو (Trypan Blue)، آلیزارین رد (Alizarin Red) و اویل رد (Oil Red)  از جمله رنگ های پر مصرف هستند.

X