Sales: 021-88224007
مرجع BI-1102 دسته بندی Tag

اطلاعات بیشتر

وزن 100 گرم
مقدار

50ml

دمای نگهداری

4 درجه

طول عمر

1 ماه

دسته محصولات

محیط های کشت تمایزی

اطلاعات بیشتر

وزن 100 گرم
مقدار

50ml

دمای نگهداری

4 درجه

طول عمر

1 ماه

دسته محصولات

محیط های کشت تمایزی

دیتاشیت

OsteoPlus

معرفی محصول

محیط کشت استئوپلاس (OsteoPlus) یک محیط کشت تمایزی است که برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوان (استئوسیت) بهینه شده است. فرمولاسیون این محیط کشت بر پایه اجزای ضروری فرایند استئوژنز شامل دگزامتازون، بتا-گلیسرول فسفات، سدیم پیروات، و آسکوربیک اسید در محیط DMEM-Low Glucose حاوی سرم جنین گاوی بهینه شده است. توصیه می شود این محیط کشت تنها برای تمایز سلول های انسانی استفاده شود؛ درغیر اینصورت ممکن است نتایج نامناسبی بدست آید…

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

توصیف محصول

استئوپلاس یک محیط آماده مصرف است که برای تمایز استئوژنزیس سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) بخصوص سلول های بنیادی مزانشیمی انسان در سیستم برون تنی تولید شده است. هنگامی که طبق دستورالعمل استفاده شود، این محیط باعث تمایز این سلول های بنیادی به سلول های استئوژنیک (سلول های تولید کننده استخوان) می شود. این محيط حاوی تمام معرف های لازم برای القاء مسیرهای استئوژنز در سلول های بنیادی مزانشیمی برای تولید استئوسیت می باشد.

 

اطلاعات مهم

 • استئوپلاس در 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا 1 ماه پایدار است. برای نگهداری درازمدت، باید محیط را در مقادیر کوچک الیکوت و فریز کنید. با این حال، انجماد میزان تمایز را کاهش می دهد.
 • محیط را فریز و ذوب مکرر نکنید.
 • این محیط با گلوتامکس غنی شده است.
 • محیط باید شفاف و قرمز رنگ باشد. در صورت تغییر رنگ، از محیط استفاده نکنید.

 

پاساژ دادن و آماده سازی سلول های بنیادی مزانشیمی 

 • تک لایه سلولی از کشت های پایه که در محیط کشت استاندارد گسترش یافته را بررسی و مشاهده کنید تا از کانفلونسی فاز رشدmid-log  (80-60 درصد) مطمئن شوید (توصیه می شود از محیط DMEM با شماره کاتالوگ BI-1004 که دارای مکمل FBS 10% با شماره کاتالوگ BI-1201 است استفاده شود). محیط و سلول های شناور را از فلاسک کشت برداشته و دور بریزید. اجازه ندهید که سلول های بنیادی مزانشیمی پاساژ داده شده به طور کامل کانفلوانت شوند، زیرا می تواند قابلیت مولتی پتانسیل آنها را کاهش دهد.
 • به میزان 10-5 میلی لیتر PBS فاقد فسفر و منیزیم با شماره کاتالوگBI-1401 اضافه کنید. تک لایه سلولی را به آرامی شستشو دهید.
 • PBS فاقد فسفر و منیزیم را بردارید، به مقدار کافی از تریپسین پیش گرم شده (BI-1603 یا BI-1604) را به فلاسک اضافه کنید و بطور کامل سطح کشت را پوشش دهید. به مدت 5 تا 8 دقيقه يا تا زماني كه سلول ها به طور كامل جدا شوند در 36 تا 38 درجه سانتيگراد انكوبه كنید. استفاده بیش از حد از تريپسين منجر به کاهش بقا و توسعه سلول های بنیادی مزانشیمی می شود.
 • سلول های جدا شده را به آرامی به داخل یک محلول سلولی تکی پیپت کنید و با میکروسکوپ معکوس بررسی و تایید کنید.
 • سوسپانسیون سلولی را از فلاسک خارج و به یک لوله سانتریفوژ منتقل کنید.
 • سلول ها را در g 100 به مدت 5 تا 10 دقیقه سانتریفوژ کرده و رسوب دهید.
 • میزان حیات و نیز تراکم کلی سلول ها را با استفاده از رنگ آمیزی تریپان بلو (BI-1803) تعیین کنید.
 • دوباره رسوب را در یک حجم مناسب از محیط رشد سلول های بنیادی مزانشیمی که از قبل گرم شده است حل کنید (DMEM + 10% FBS توصیه می شود).
 • سلول ها را در محيط رشد سلول های بنیادی مزانشیمی در 36 تا 38 درجه سانتي گراد در مجاورت رطوبت و 6-4 درصد CO2 براي حداقل 2 ساعت تا حداکثر 4روز انکوبه کنید. پلیت ها را در پاساژ فلاسک T25 با تعداد تقریبا 1 x 104 سلول در سانتی متر مربع برای سلول های با پاساژ کم یا 2 x 104 سلول در سانتی متر مربع در مورد سلول های با پاساژ زیاد، در محیط رشد استاندارد تلقیح کنید (DMEM + 10% FBS توصیه می شود). سلول های بنیادی مزانشیمی که بطور مستمر پاساژ داده شده اند، بعد از پاساژ 10، بتدریج توانایی مالتی پتانسیل خود را از دست خواهد داد. یکی از مقادیر و پلیت های زیر را استفاده کنید:

 

 • 2 میلی لیتر محیط رشد در هر چاهک برای پلیت های 2 چاهک، یا
 • 1 میلی لیتر در هر چاهک برای پلیت های 12 چاهک، یا
 • 5/0 میلی لیتر در هر چاهک برای پلیت های 24 چاهک، یا
 • 200 میکرولیتر برای پلیت های 48 چاهک.

نکته: برای آزمون اسپکتروفتومتری، سه چاهک را برای بلانک خالی بگذارید و سه چاهک از هر سویه ASC باید در محیط غیرالقا شده تست شود.

 

تمایز استئوژنز

 1. هر روز سلول ها را بررسی کنید تا از وجود کانفلونسی فاز رشد mid-log (80-60 درصد) مطمئن شوید.  یا فقط با هم ادغام شوند، کل محیط کشت را برداشته و چاهک های تکرار شده را با محیط استئوپلاس (BI-1102) از پیش گرم شده و با محیط کنترل جایگزین کرده و انکوباسیون را ادامه دهید. سلول های بنیادی مزانشیمی همچنانکه در شرایط استئوژنیک تمایز می یابند به گسترش محدود خود ادامه می دهند،. هر 3 تا 4روز، کشت ها را دوباره غنی کنید. گسترش سلول های بنیادی مزانشیمی در محیط رشد برای 4-2 روز قبل از غنی کردن مجدد محیط استئوپلاس، می تواند فرایند استئوژنز را افزایش دهد.

 

 1. پس از دوره های اختصاصی کشت، کشت های استئوژنیک را می توان با رنگ آلیزارین (BI-1801) پروسس کرد، از 14-7روز، آنالیز بیان ژن، یا تشخیص پروتئین استفاده کرد.

توجه: برخی از سویه های سلولی ممکن است به رشد خود ادامه دهند و در این شرایط به تراکم بیش از حد (نقطه ای که تک لایه سلولی کلامپ یا کنده شود) برسند.

توجه: برخی از کشت ها نسبت به سایرین، با سرعت کمتری کریستال انباشته می کنند. اگر به نظر می رسد کشت تمایز یافته است اما پس از 2 هفته هنوز کریستال ها کوچک هستند، کشت را باید با محیط تازه استئوپلاس غنی کرده و برای 4 روز دیگر به انکوباسیون را ادامه داد (در کل 21 روز در شرایط استئوژنیک). پس از  6 روز انکوباسیون در محیط تمایزی، کریستال های کلسیم قابل رویت خواهد بود.

 

 1. سپس سلول ها را یکبار با PBS فاقد کلسیم منیزیم سرد شستشو دهید. اگر از اسلایدهای کشت 2 چاهکی استفاده می شود، محیط را خارج کنید و 2 میلی لیتر PBS فاقد کلسیم منیزیم سرد برای هر چاهک، یا 1 میلی لیتر برای پلیت های 12 چاهکی و 24 چاهکی اضافه کنید (از این حجم ها در تمام مراحل زیر استفاده کنید).
 2. محلول شستشو را بردارید و محلول فرمالدهید/کلسیم را برای حداقل10 دقیقه در دمای اتاق، یا حداکثر 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد اضافه کنید.

اگر رنگ آمیزی آلیزارین رد تا این زمان انجام نشده است، فیکساتیو را بردارید، با PBS سرد جایگزین کرده و در دمای 4 درجه سانتی گراد برای حداکثر یک هفته نگهداری کنید تا آماده رنگ آمیزی بماند.

اطلاعات بیشتر

وزن 100 گرم
مقدار

50ml

دمای نگهداری

4 درجه

طول عمر

1 ماه

دسته محصولات

محیط های کشت تمایزی

ارجاعات

 1. Davoodian, Nahid, et al. “MicroRNA‐122 overexpression promotes hepatic differentiation of human adipose tissue‐derived stem cells.” Journal of cellular biochemistry9 (2014): 1582-1593.
 2. Fayazi, Mehri, Mojdeh Salehnia, and Saeideh Ziaei. “Differentiation of human CD146-positive endometrial stem cells to adipogenic-, osteogenic-, neural progenitor-, and glial-like cells.” In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal4 (2015): 408-414.
 3. Allahverdi, Amir, et al. “Differentiation of human mesenchymal stem cells into insulin producing cells by using a lentiviral vector carrying PDX1.” Cell Journal (Yakhteh)2 (2015): 231.
 4. Alizadeh, Effat, et al. “Up regulation of liver‐enriched transcription factors HNF4a and HNF6 and liver‐specific microRNA (miR‐122) by inhibition of Let‐7b in mesenchymal stem cells.” Chemical biology & drug design3 (2015): 268-279.
 5. Arezoumand, Khatereh Saei, et al. “The emu oil emulsified in egg lecithin and butylated hydroxytoluene enhanced the proliferation, stemness gene expression, and in vitro wound healing of adipose-derived stem cells.” In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal3 (2018): 205-216.
 6. Jalilzadeh-Tabrizi, Sepideh, et al. “A Biomimetic Emu Oil-Blended Electrospun Nanofibrous Mat for Maintaining Stemness of Adipose Tissue-Derived Stem Cells.” Biopreservation and biobanking2 (2018): 66-76.
 7. Taghikani, Mohammad, and Fatemeh Eskandari. “Differentiation of Human MSCs Into Nsulin Producing Cells by Using Lentiviral Vector Carrying PDX-1.”

هنوز دیدگاهی داده نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه می کند “OsteoPlus”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشتریان ما

ارائه محصولات باکیفیت به مشتریان، افتخار ماست

0 +
دانشگاه ها و دانشکده ها
0 +
مراکز تحقیقاتی
0 +
آزمایشگاه ها
0 +
بیمارستان ها و مراکز درمانی
X