دسته بندی های آموزش: مطالعات امیکس

مدیر ایده زیست

متیلاسیون هیستون ها

تاریخچه: ‏ هیستون ها (‏H1، H2A، H2B، H3 و H4) پروتئین های اصلی محافظت شده ای هستند که وظیفه ی ‏فشرده سازی و سازمان دهی‎ DNA ‎کروموزومی را بر عهده دارند. این پروتئین ها اولین بار توسط آلبرت ‏کوسل‎ در

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

اپی ژنومیکس

مقدمه فرآیند های اپی ژنومیک با تغییر ساختار فضایی کروماتین به کنترل بیان ژن می پردازند. به طوری که ژن هایی که بیان فعال داشته باشند عموما در نواحی در دسترس کروماتین قرار گرفته اند درحالی که ژن هایی که

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

پروتئومیکس

پروتئومیکس به مطالعه همزمان کل پروتئوم گفته می شود. پروتئوم مجموعه‌ای از پروتئین ها است که در یک ارگانیسم، سیستم یا بافت بیولوژیکی تولید می‌شود. پروتئوم ثابت نیست، بلکه از سلولی به سلول دیگر متفاوت است و در طول زمان

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

توالی یابی RNA

توالی یابی کل RNA یا اصطلاحا RNA-seq یک تکنولوژی بسیار پیشرفته می باشد که در افزایش بینش محققان در ترانسکریپتوم سلول نقش به سزایی داشته است. ظهور این تکنولوژی را می توان در اواخر قرن بیستم و اویل قرن بیست و

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

متابولومیکس

امروزه علاقه فراوانی به شناخت عمیق مکانیسم‌های بیولوژیکی وجود دارد که این مطالعه نه‌تنها در سطوح مولکولی (اجزای بیولوژیک)، بلکه اثرات یک فرایند بیولوژیکی در حال انجام در ارگانیسم (عملکرد بیولوژیکی) را هم شامل می‌شود که به‌اصطلاح ذیل مفهوم زیست‌شناسی

مطالعه بیشتر »
Microarray
مدیر ایده زیست

میکرواری

میکرواری (ریزآرایه یا microarray) یکی از تکنولوژی های پرکاربرد در علوم بیولوژیک می باشد که در چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. از نظر تاریخی، ابداع این روش را می توان مدیون تلاش های جوزف دِرسی و

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

توالی یابی ژنوم

مقدمه پیشرفت های اخیر در زمینه ژنتیک، قابلیت تعیین توالی DNA را افزایش داده است. براساس توسعه و رشد تکنولوژی های تعیین توالی نسل دوم (NGS)، استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم (WGS) برای بررسی اساس ژنتیکی بیماری های

مطالعه بیشتر »
توالی یابی اگزوم
مدیر ایده زیست

توالی یابی کل اگزوم

طی دهه گذشته، تعیین توالی کل اگزوم امکان پیشرفت های چشمگیری را در زمینه تشخیص و تحقیق بیماری های مختلف فراهم کرده است. با هدف قرار دادن مناطق کد کننده پروتئین ژنوم، تعیین توالی کل اگزوم عمق دانش در مورد

مطالعه بیشتر »
طبقه بندی آموزش ها
آخرین آموزش ها
X