دسته بندی آموزش: مطالعات امیکس

مدیر ایده زیست

میتلاسیون هیستون ها

تاریخچه: ‏ هیستون ها (‏H3‎،H4 ‎،H2A ‎، ‏H2B‏ وH1‎‏) پروتئین های اصلی محافظت شده ای هستند که وظیفه ی ‏فشرده سازی و سازمان دهی‎ DNA ‎کروموزومی را بر عهده دارند. این پروتئین ها اولین بار توسط آلبرت ‏کوسل‎ (Albert Kossel)

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

اپی ژنومیکس

مقدمه فرآیند های اپی ژنومیک با تغییر ساختار فضایی کروماتین به کنترل بیان ژن می پردازند. به طوری که ژن هایی که بیان فعال داشته باشند عموما در نواحی در دسترس کروماتین قرار گرفته اند درحالی که ژن هایی که

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

پروتئومیکس

پروتئومیکس مطالعه وسیع پروتئوم‌ها است. پروتئوم مجموعه‌ای از پروتئین ها است که در یک ارگانیسم، سیستم یا بافت بیولوژیکی تولید می‌شود. پروتئوم ثابت نیست، بلکه از سلولی به سلول دیگر متفاوت است و در طول زمان تغییر می‌کند. اگرچه بیان

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

توالی یابی RNA

توالی یابی کل RNA (RNA-seq) یک تکنولوژی بسیار پیشرفته می باشد که در افزایش بینش محققان در ترانسکریپتوم سلول نقش به سزایی داشته است. ظهور این تکنولوژی را می توان در اواخر قرن بیستم و اویل قرن بیست و یکم

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

متابولومیکس

امروزه علاقه فراوانی به شناخت عمیق مکانیسم‌های بیولوژیکی وجود دارد که این مطالعه نه‌تنها در سطوح مولکولی (اجزای بیولوژیک)، بلکه اثرات یک فرایند بیولوژیکی در حال انجام در ارگانیسم (عملکرد بیولوژیکی) را هم شامل می‌شود که به‌اصطلاح ذیل مفهوم زیست‌شناسی

مطالعه بیشتر »
Microarray
مدیر ایده زیست

میکرواری

میکرواری یکی از تکنولوژی های پرکاربرد در علوم بیولوژیک می باشد که در چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. از نظر تاریخی، ابداع این روش را مدیون تلاش های جوزف دِرسی و همکارانش در اواسط

مطالعه بیشتر »
مدیر ایده زیست

توالی یابی ژنوم

پیشرفت های اخیر در زمینه ژنتیک، قابلیت تعیین توالی DNA را افزایش داده است. بر اساس توسعه و رشد تکنولوژی های تعیین توالی نسل دوم (NGS)، استفاده از روش توالی یابی کل ژنوم (WGS) برای بررسی اساس ژنتیکی بیماری های

مطالعه بیشتر »
توالی یابی اگزوم
مدیر ایده زیست

توالی یابی کل اگزوم

طی دهه گذشته، تعیین توالی کل اگزوم امکان پیشرفت های چشمگیری را در زمینه تشخیص و تحقیق بیماری های مختلف فراهم کرده است. با هدف قرار دادن مناطق کد کننده پروتئین ژنوم، تعیین توالی کل اگزوم عمق دانش در مورد

مطالعه بیشتر »
طبقه بندی آموزش ها
آخرین آموزش ها
X